Tạp chí đá phong thủy thay logo 2020 - Tạp chí đá phong thủy Việt Nam by Chuyên Gia Phong Thủy Việt Nam

Header Ads

Tạp chí đá phong thủy thay logo 2020

Logo 2020Thân chào hơn 20 000 độc giả của Tạp chí đá phong thủy .com !

Nhằm mục đích nâng tầm thương hiệu và chuyển sang giai đoạn phát triển mới, ban quản trị tạp chí đá phong thủy chính thức đổi logo mới cho tạp chí.

Mô tả logo mới:

Logo mới sẽ gồm 1 viên đá bên trong và vòng bát quái bên ngoài 

Viên đá là biểu trưng cho các loại đá
Vòng bát quái là biểu trưng cho phong thủy 

Ý nghĩa là đá và phong thủy luôn đi liền với nhau và cũng là nội dung chính của Tạp chí đá phong thủy. 
Không có nhận xét nào